GBP (lijst 11)

Lijsttrekker GBP:
Albert Pluimers
Website en verkiezingsprogramma GBP:
Website
Verkiezingsprogramma
Stellingen / vragen:
De Gereformeerde Beginsel Partij heeft aan EDE TV en EDE FM geen interview afgegeven. Wel heeft de lijsttrekker schriftelijk antwoord gegeven op onze vragen en stellingen.

1. Wat is het belangrijkste verkiezingspunt van uw partij?
Winkels moeten op zondag in de gemeente Ede gesloten blijven.

2. Hoe denkt uw partij over de gemeente Ede als voortrekker van de FoodValley?
FoodValley verdient de aandacht, maar dan vooral met meer aandacht voor de plaatselijke ondernemers. Het binnenhalen van het World Food Center is geen kerntaak van de gemeente en draagt niets bij om de FoodValley sterker te maken.

3. Hoe denkt uw partij over de aanpak van de werkloosheid?
De plaatselijke bedrijvigheid moet worden gestimuleerd door de gemeente. Hiervoor moet de gemeente een plan van aanpak maken om banen te creëren voor de plaatselijke bedrijven.

4. Stellling: Ede is een multiculturele samenleving en daar moeten we gebruik van maken.
We moeten elkaar respecteren is een betere stelling.

5. Wat doet u het liefst in uw vrije tijd?
Vissen en lezen en ook heerlijk buiten werken in de tuin.